Румен Радев е ученик в ЧПГДН Софтуни. Негов приятел е Антоан Ангелов. И двамата ученици искат да са успешни политици и да останат в българската политическа история.