Почивка в Китай

8 дена
4 хиляи евро
културна

Почивка в Япония

10 дена
8000 евро
културна

Почивка в Корея

6 дена
2500 евро
семейна