Защо се разделят отделните абзаци на статиите с heading-и?

Заглавията помагат както на читателите да се ориентират по-добре, когато четат статията, съшо така помагат и на search engine-ите да се ориентират по статията и да могат да използват заглавията като ключови думи, за да я показват повече, когато се потърси нещо.

Custom post type и какво съдържа?

Вид публикация, която се изпозлва за съхранение на различни данни. Тя може да бъде ползвана като шаблон или база данни, която ни помага по-лесно да редактираме различна информация, вместо да редактираме страниците. В дизайна на custom type post-овете се включвяат мета полетата.

Категории за Събития в София за 2024

Категориите могат да са:

  • Събития
  • Събития в София
  • Музикални събития                           -Джаз събития                                 -Рок събития и т.н.